Stemmen in coronatijd

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, zijn er een aantal maatregelen genomen.

Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
  • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden regelmatig schoongemaakt.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die zorgt ervoor dat u als kiezer alleen naar binnen gaat als er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid ziet er ook op toe dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert.
  • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.
  • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
  • Uw identiteitsbewijs hoeft u niet te overhandigen aan de stembureauleden. U kunt het identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

Bekijk de video Stemmen in coronatijd.

Naar het overzicht