Iemand machtigen om te stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen voor de verkiezingen dan kan iemand anders voor u stemmen. Dat heet machtigen. De persoon die door u gemachtigd wordt, mag uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Ook mag deze persoon bij deze verkiezing niet meer dan 2 machtigingen aannemen. Er zijn 2 manieren van machtigen.

Onderhandse volmacht

Wat moet u weten en doen:

 • Degene die u machtigt moet in de gemeente Bloemendaal als kiezer is geregistreerd staan.
 • De achterkant van de stempas moet worden ingevuld en voorzien van een handtekening van zowel de kiezer als de gemachtigde.
 • U geeft uw stempas aan de gemachtigde. Dit is het volmachtbewijs.
 • U geeft ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde. Deze kopie moet getoond worden aan de voorzitter van het stembureau als de gemachtigde het volmachtbewijs overhandigt.
 • Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas worden omgezet in een volmachtbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde.
 • De verleende volmacht kan tot het uitbrengen van een stem door de volmachtgever worden ingetrokken.
 • De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.

Schriftelijke volmacht

Wat moet u weten en doen:

 • Degene die u machtigt moet in de gemeente Bloemendaal als kiezer is geregistreerd staan.
 • Een aanvraag hiervoor moet met een speciaal aanvraagformulier worden gedaan. Zie aanvraagformulier Schriftelijke volmacht. Deze schriftelijke volmacht moet uiterlijk 11 maart 2022 om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente Bloemendaal.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 31 januari 2022 als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Heemstede.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs op zijn of haar adres.
 • Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.
 • De gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.
Naar het overzicht