Centraal tellen van de stemmen

De gemeente Bloemendaal doet dit jaar mee met het experiment ‘Centraal tellen van de stemmen’.
Dat houdt in, dat op de verkiezingsdag zelf op het stembureau de stemmen op partijniveau geteld worden. 
Op 21 maart vanaf 8.30 uur worden de stemmen dan op kandidaatsniveau geteld in de raadszaal van het gemeentehuis. Hierbij mogen kiezers aanwezig zijn.
Om 16.00 uur stelt het gemeentelijke stembureau in een openbare zitting de officiële verkiezingsuitslag vast.

Doel van dit experiment is het betrouwbaarder en transparanter maken van het telproces. De andere manier van tellen vindt plaats op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.