Centraal tellen van de stemmen

De gemeente Bloemendaal doet dit jaar mee met het experiment ‘Centraal tellen van de stemmen’.
Dat houdt in, dat op de verkiezingsdag zelf op het stembureau de stemmen op partijniveau geteld worden. Op 21 maart worden de stemmen dan op kandidaatsniveau geteld.

Doel van dit experiment is het betrouwbaarder en transparanter maken van het telproces. De andere manier van tellen vindt plaats op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.