Werkateliers

tekening kernkwaliteieten Bloemendaal

Vanaf 12 november is een serie werkateliers gestart. Daarin maken inwoners en experts keuzes om te komen tot een omgevingsvisie. Het eerste werkatelier ging over de kernwaarden van de gemeente. Lees meer in het verslag (pdf, 195 KB).

Aanmelden
Wilt u ook meewerken aan de Omgevingsvisie? Stuur dan uw gegevens naar omgevingsvisie@bloemendaal.nl. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden?
Aanmelding voor één of meerdere werkateliers is op volgorde van binnenkomst.