Grand Prix Formule 1 Zandvoort

De Grand Prix Formule 1 op het circuit van Zandvoort vindt plaats van 2 tot en met 4 september 2022.

De organisatie is in handen van Dutch Grand Prix en de gemeente Zandvoort  Zij hebben samen maatregelen genomen om ook de woon- en winkelgebieden in de gemeente Bloemendaal tijdens het Formule 1-weekend voor u bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de genomen maatregelen.

Vragen over doorlaatbewijzen?  

  • Mail deze dan naar vragen@doorlaatbewijs.nl  
  • Neem telefonisch contact via 020 2091003 (maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 16.00 uur)

De gehele organisatie is in handen van Dutch Grand Prix en de gemeente Zandvoort. De gemeente Bloemendaal heeft hierin geen actieve rol, maar informeert via nieuwsberichten, kranten, nieuwsbrieven en inzet van sociale media.

Hebt u een vraag?

Ga naar de website van de gemeente Zandvoort of stuur een e-mail met uw vraag naar formule1@zandvoort.nl

Het verkeersluwe gebied, waar alleen bestemmingsautoverkeer wordt doorgelaten, begint vlak na de afslagen van de Westelijke Randweg/N208 en de N206/Boekenroodeweg. Op die manier zijn Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal zoveel mogelijk beschermd tegen een ongecontroleerde toeloop van F1-verkeer. Deze Bloemendaalse kernen zijn door de organisatie aangegeven als Ring 3
Lees de uitleg over de ringenstructuur en bekijk de kaarten

Voor bestemmingsverkeer (bewoners, bedrijven en verblijfsgasten) zijn uiteraard doorlaatpassen beschikbaar. Voor een optimale bereikbaarheid van het gebied voor inwoners en ondernemers is het spreiden van het verkeer noodzakelijk. Net als in 2021 zijn door de verhoogde frequentie van treinen van en naar Zandvoort alle spoorwegoverwegen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort afgesloten, ook ’s nachts!

Wanneer kan ik het beste reizen?

Vanwege de grote in- en uitstroom van de bezoekers van de DGP naar Zandvoort wordt geadviseerd om zoveel mogelijk te reizen voor 08.00 uur, tussen 13.00 en 17.00 uur of na 21.00 uur.

Parkeren

DGP werkt nog aan het afronden van afspraken over de beschikbaarheid van parkeerterreinen. Delen van de woonkernen Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout zijn als autoluwe zones aangewezen. Dat is nodig om een grote (parkeer)toeloop van F1-bezoekers te voorkomen. Lees meer vragen en antwoorden over parkeren op de website van de gemeente Zandvoort.

Let op: Een doorlaatbewijs is geen parkeervergunning. Parkeren in Zandvoort tijdens en vlak voor de Formule 1 is alleen mogelijk met parkeervergunning.

Voor parkeren in Zandvoort gelden de volgende regels:

  • Overnachten is niet toegestaan op de openbare weg. In de avonduren controleren zowel handhaving als de politie hierop.
  • Parkeervergunningsgebieden worden tijdens de DGP ook meegenomen in de handhavingsrondes. Voertuigen zonder vergunning krijgen een boete.
  • Gebieden waar geen parkeervergunningen gelden of die niet afgesloten zijn door de DGP, blijven toegankelijk voor iedereen.  Hou er rekening mee dat het drukker kan gaan worden.

Vanwege de regionale verkeersmaatregelen rond de Dutch Grand Prix in Zandvoort, kunt u geen afval brengen op vrijdag 2 en zaterdag 3 september.
De milieustraat is dan gesloten.

Kijk op onze milieustraatpagina voor het maken van een afspraak. 

Wilt u met tijdens het F1-weekend naar Zandvoort? Kom dan met de fiets of OV. Voor toegang met een gemotoriseerd voertuig heeft u een doorlaatbewijs nodig.

Brief over doorlaatbewijzen naar groep inwoners Bloemendaal

Op 1 juli 2022 hebben wij een groep inwoners van de gemeente Bloemendaal een brief gestuurd over bereikbaarheidsmaatregelen en doorlaatbewijzen. Lees de brief (pdf, 163 KB)
Op 8 juli 2022 heeft de DGP-organisatie de doorlaatbewijzen inclusief instructies verstuurd naar deze groep inwoners van de gemeente Bloemendaal.

Extra doorlaatbewijzen voor ondernemers, leveranciers, (zorg)hulpverleners of werknemers

Elke huisadres in Ring 3 ontvangt automatisch 2 doorlaatbewijzen . Hebt u als ondernemer, kerk of restaurant in Ring 3 extra doorlaatbewijzen nodig (voor bijvoorbeeld werknemers, leveranciers of gasten)?  Dan is het nodig deze aan te vragen. Dat kan tot maandag 15 augustus 2022.

Heeft u vragen over doorlaatbewijzen?  

  • Mail deze dan naar vragen@doorlaatbewijs.nl  
  • Neem telefonisch contact via 020 2091003 (maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 16.00 uur)

De organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) heeft bij de gemeente Zandvoort een aanvraag voor evenementenvergunningen en een ontheffing APV ingediend. Onderdeel van deze aanvragen is het mobiliteitsplan en een veiligheidsplan. De verleende vergunningen vindt u op de website van de gemeente Zandvoort.

Wie is verantwoordelijk?

DGP is als organisator en vergunningaanvrager verantwoordelijk voor het opstellen en de logistieke uitvoering van het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan is onderdeel van de totale evenementenvergunningaanvraag voor de DGP. De gemeente Zandvoort is als vergunningverlener verantwoordelijk voor de toetsing en het toezicht op de juiste uitvoering van het mobiliteitsplan. Voor de toetsing vraagt de gemeente advies aan haar (hulp)diensten, (spoor)wegbeheerders en voor dit evenement ook aan de buurgemeenten, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. In de uitvoering blijven de wegbeheerders verantwoordelijk voor het verkeer op hun eigen wegen. Tijdens het Formule 1 weekend controleren de Boa’s van de gemeente Bloemendaal of het Mobiliteitsplan goed wordt uitgevoerd. DGP zet zelf grote aantallen verkeersregelaars in.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

In het geval van de F1 strekt het Mobiliteitsplan zich uit tot ver over de grens van Zandvoort. Dit betekent, dat niet alleen de gemeente Zandvoort, maar ook andere wegbeheerders (zoals de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Velsen en Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland) en beheerders van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, verkeersbesluiten moeten nemen voor bepaalde tijdelijke verkeersmaatregelen op hun eigen gebied. 

Verkeersbesluiten

De verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld het instellen van eenrichtingsverkeer) worden ‘vertaald’ in verkeersbesluiten, waarin wordt beschreven welke verkeersborden moeten worden geplaatst, op welke plekken en hoe lang de borden moeten blijven staan.

De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben een aantal verkeersbesluiten genomen. Deze verkeersbesluiten waarborgen de bereikbaarheid en veiligheid van de DGP, de naburige camping, het duingebied en de evenementen in het centrum van Zandvoort. De verkeersbesluiten gaan ook over het afsluiten van 7 spoorwegovergangen op de route Amsterdam-Zandvoort. Deze verkeersbesluiten zijn genomen op basis van een mobiliteitsplan van DGP. Dit plan gaat in op de bereikbaarheid van het circuit, de gemeente Zandvoort en de buurgemeenten, in aanloop naar en gedurende het evenement.
Lees alles over verkeersbesluiten op de website van de gemeente Zandvoort

Reeks aan praktische maatregelen

Een aantal wegen in de regio Zandvoort richting het circuit worden afgesloten, de hoeveelheid toegestaan verkeer op bepaalde wegen wordt beperkt. Sommige gebieden worden vrijgemaakt voor parkeerplaatsen en toegang is alleen met ontheffing mogelijk. Dat laatste is ook bedoeld om het dagelijkse leven van de bewoners en ondernemers zo min mogelijk in de weg te zitten. De Dutch Grand Prix (DGP)  heeft rondom het circuit Zandvoort een ringenstructuur uitgewerkt. Deze geeft aan welke gebruikers toegang hebben tot het gebied.

Aantal fietspaden, overwegen en wegen afgesloten

Voor fietsers en brommers worden sommige wegen eenrichtingsverkeer gemaakt met een parkeerverbod voor auto's. Om het duingebied rond het circuit te beschermen wordt een aantal fiets- en voetpaden afgesloten. Het duingebied ten zuiden van de Zeeweg wordt volledig afgesloten voor voetgangers en voertuigen om toeschouwers te voorkomen, een calamiteitenroute te hebben. Doordat het aantal treinen wordt verhoogd worden 7 overwegen afgesloten voor de continuïteit van het treinverkeer en de veiligheid van het wegverkeer.

Maatregelen voor een beperkte periode

De periode van afsluitingen en waarin het systeem van ontheffingen geldt, is van vrijdag 2 september 2022 van 05.00 uur tot en met zondag 4 september 2022 05.00 uur.
Op enkele ‘instroomroutes’ naar Zandvoort kunnen al op donderdag 1 september verkeersmaatregelen gelden.

De gemeente Zandvoort brengt een online nieuwsbrief uit over de Formule 1. 
Meld u aan voor de nieuwsbrief