Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezing van Bloemendaal is op woensdag 21 maart 2018. U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).