Begroting 2023

De ontwerpbegroting 2023 is door het college gemaakt en wordt aan de raad voorgelegd. Het gaat om de meerjarenbegroting 2023-2026.
Wat doet de gemeente Bloemendaal allemaal en wat betekent dit voor u als inwoner of ondernemer?

Alle genoemde bedragen zijn vóór de besluiten van de gemeenteraad en dus indicatief.