Wilma Atsma (gemeentesecretaris)

Wilma Atsma is gemeentesecretaris van Bloemendaal. Zij is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Zij is door het college benoemd.

Verantwoordelijkheid

Als hoofd van de ambtelijke organisatie geeft Wilma met het managementteam leiding aan alle ambtenaren. Zij vormt de verbinding tussen het college en de medewerkers van de gemeente. Als secretaris is zij de eerste adviseur van het college.

Nevenfuncties

  • Lid Bestuur Veiligheidshuis Kennemerland
  • Lid Dagelijks Bestuur Vereniging voor Gemeentesecretarissen (VGS) (per medio maart 2017)
  • Lid Algemeen Bestuur Stichting RIJK (Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland)
  • Lid Bestuur WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
  • Lid (onbezoldigd) van de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid van de VNG