Susanne De Roy van Zuidewijn – Rive (wethouder CDA)

Portefeuille

 • Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang
 • Zorg, welzijn en ouderen
 • Werk en inkomen, sociale zaken (IASZ)
 • Transformatie sociaal domein
 • Onderwijs
 • Cultuur (inclusief gemeentelijke muziekschool)
 • Sport
 • Volksgezondheid en gezondheidszorg
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Statushouders

Nevenfuncties

 • Lid Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Maatschappelijke Zorg Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 • Lid Bestuur Paswerk
 • Lid Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West Kennemerland
 • Secretaris Mediation Haven-Stad - sinds 2018 (bezoldigd)
 • Lid Ledenraad Rabobank Amsterdam - sinds 2017
 • Bestuurslid Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum (Het Scheepvaartmuseum - Amsterdam) - sinds 2014
 • Voorzitter Adviescommissie Sociale Begeleiding (klachtencommissie) ATAL MEDIAL - sinds 2013 (bezoldigd)
 • Directeur Stichting Matthäus Amsterdam - sinds 2011
 • Lid Tuchtcommissie AH&BC (Amsterdamse hockeyclub) - sinds 2011