Susanne De Roy van Zuidewijn – Rive (wethouder CDA)

Portefeuille

 • Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang
 • Zorg, welzijn en ouderen
 • Werk en inkomen, sociale zaken (IASZ)
 • Transformatie sociaal domein
 • Onderwijs (exclusief Huisvesting Onderwijs)
 • Cultuur (inclusief gemeentelijke muziekschool, excl. representatieve activiteiten)
 • Sport (exclusief Accommodatiebeleid)
 • Volksgezondheid en gezondheidszorg
 • Wonen en volkshuisvesting 
 • Statushouders

Wethouder Wijkhuisen vervangt wethouder De Roy van Zuidewijn – Rive bij afwezigheid.

Nevenfuncties

 • Lid Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Maatschappelijke Zorg Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur Paswerk (onbezoldigd)
 • Lid Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West Kennemerland (onbezoldigd)
 • Secretaris Mediation Haven-Stad - sinds 2018 (bezoldigd)
 • Lid Ledenraad Rabobank Amsterdam - sinds 2017 (bezoldigd)
 • Voorzitter Adviescommissie Sociale Begeleiding (klachtencommissie) ATAL MEDIAL - sinds 2013 (bezoldigd)
 • Directeur Stichting Matthäus Amsterdam - sinds 2011 (onbezoldigd)
 • Lid Tuchtcommissie AH&BC (Amsterdamse hockeyclub) - sinds 2011 (onbezoldigd)

Wethouder De Roy van Zuidewijn – Rive heeft een deeltijdfunctie. Deeltijdwethouders zijn uitgezonderd van openbaarmaking van inkomsten uit bezoldigde nevenfuncties.

Meldingen ontvangen geschenken:

 • geen