Nico Heijink (wethouder VVD) - 1e loco burgemeester

Portefeuille

 • Bedrijfsvoering (inclusief inkoop, aanbesteding en rechtmatigheid subsidies)
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Accommodatiebeleid en onderhoud gemeentelijke gebouwen
 • Economische zaken (waaronder winkelstraten, recreatie en deelnemingen)
 • Belastingen en heffingen (GBKZ)
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Vitaal Vogelenzang
 • Strandzaken
 • Afvalinzameling

Nevenfuncties

 • geen