Nico Heijink (wethouder VVD) - 1e loco burgemeester

Portefeuille

 • FinanciĆ«n 
 • Bedrijfsvoering (inclusief inkoop, aanbesteding en rechtmatigheid subsidies) 
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Accommodatiebeleid en onderhoud gemeentelijke gebouwen, onderwijs, sport. 
 • Economische zaken (waaronder winkelstraten, recreatie en deelnemingen)
 • Belastingen en heffingen (GBKZ)
 • Dienstverlening en burgerzaken 
 • Coƶrdinatie afhandeling oude bestuurlijke dossiers 
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Strandzaken
 • Afvalinzameling

Wethouder De Roy van Zuidewijn - Rive vervangt wethouder Heijink bij afwezigheid.  

Nevenfuncties

 • geen

Meldingen ontvangen geschenken:

 • geen