Jolanda Kroon (gemeentesecretaris)

Jolanda Kroon met blauw jasje

Jolanda Kroon is gemeentesecretaris van Bloemendaal. Zij is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Zij is per 1 mei 2021 door het college benoemd.

Verantwoordelijkheid

Als hoofd van de ambtelijke organisatie geeft Jolanda met het managementteam leiding aan alle ambtenaren. Zij vormt de verbinding tussen het college en de medewerkers van de gemeente. Als secretaris is zij de eerste adviseur van het college.