Jan Willem Kradolfer (gemeentesecretaris ad interim)

Gemeentesecretaris Jan Willem Kradolfer staan voor deur

Jan Willem Kradolfer is gemeentesecretaris (ad interim) van Bloemendaal. Hij is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van burgemeester en wethouders. Hij is door het college benoemd.

Verantwoordelijkheid

Als hoofd van de ambtelijke organisatie geeft Jan Willem met het managementteam leiding aan alle ambtenaren. Hij vormt de verbinding tussen het college en de medewerkers van de gemeente. Als secretaris is hij de eerste adviseur van het college.