Elbert Roest (burgemeester)

burgemeester Elbert Roest

Portefeuille

 • Wettelijke taken ex artikel 170 t/m 180 Gemeentewet  
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, boa’s, rampenbestrijding, VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland)) 
 • Integriteitsbeleid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders) 
 • Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking en participatie inwoners
 • Communicatie en bestuurlijke vernieuwing
 • Representatie en externe betrekkingen 

Ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Voorzitter Stichting Bloemendaals Initiatief (onbezoldigd)
 • Voorzitter Bestuurscommissie Openbare Veiligheid (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (onbezoldigd)

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter convenant dierwaardige veehouderij (bezoldigd)

Declaraties