Elbert Roest (burgemeester)

Portefeuille

 • Wettelijke taken ex artikel 170 t/m 180 Gemeentewet  
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, boa’s, rampenbestrijding, VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland)) 
 • Integriteitsbeleid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders) 
 • Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking 
 • Communicatie en bestuurlijke vernieuwing (participatie)
 • Representatie en externe betrekkingen 
 • Lentefestival

Nevenfuncties per 1-1-2020

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid BOV/BCOV Veiligheidsregio Kennemerland
 • Voorzitter Stichting Bloemendaals Initiatief
 • Lid Burgemeesterskring Kennemerland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woonkracht 10 (bezoldigde nevenfunctie)
 • Lid  RIEC Noord-Holland
 • Neveninkomsten 2018: € 20.250. Daarvan af te dragen aan de gemeente: 2018: € 3.358,23
 • Neveninkomsten 2019: € 21.945. Daarvan af te dragen aan de gemeente:
  moet nog worden vastgesteld na advies Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Meldingen ontvangen geschenken:

 • geen