Elbert Roest (burgemeester)

Portefeuille

 • Wettelijke taken ex artikel 170 t/m 180 Gemeentewet  
 • Openbare orde en veiligheid (incl. brandweer, politie, boa’s, rampenbestrijding, VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland)) 
 • Integriteitsbeleid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders) 
 • Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking 
 • Communicatie en bestuurlijke vernieuwing (participatie)
 • Representatie en externe betrekkingen 
 • Lentefestival

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid BOV/BCOV Veiligheidsregio Kennemerland
 • Voorzitter Stichting Bloemendaals Initiatief
 • Lid Burgemeesterskring Kennemerland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woonkracht 10 (bezoldigde nevenfunctie)
 • Voorzitter Innocis Foundation
 • Member of the Board EUROCLIO Foundation
 • Lid Stuurgroep RIEC Noord-Holland