Elbert Roest (burgemeester)

burgemeester Elbert Roest

Portefeuille

 • Wettelijke taken ex artikel 170 t/m 180 Gemeentewet  
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, boa’s, rampenbestrijding, VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland)) 
 • Integriteitsbeleid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders) 
 • Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking en participatie inwoners
 • Communicatie en bestuurlijke vernieuwing
 • Representatie en externe betrekkingen 

Nevenfuncties 

 • Voorzitter Stichting Bloemendaals Initiatief
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woonkracht 10 (bezoldigd)
 • Ambassadeur Papageno

Neveninkomsten 2020: € 21.800. Daarvan af te dragen aan de gemeente: moet nog worden vastgesteld na advies Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De inkomsten uit bezoldigde nevenfuncties van burgemeester Roest zijn openbaar. De stukken zijn in te zien in bij de balie van de afdeling IOV in het gemeentehuis.

Meldingen ontvangen geschenken:

 • geen

Declaraties