Opvanglocaties

Waar worden vluchtelingen door de gemeente opgevangen?

We hebben als regio Kennemerland de opdracht gekregen om 3000 opvangplekken te realiseren. In de gemeente Bloemendaal gaat het voorlopig om opvang voor 129 mensen. Op Landgoed Dennenheuvel zijn de eerste vluchtelingen al gehuisvest. Op Park Vogelenzang bereiden we de gefaseerde komst van 100 vluchtelingen voor, te beginnen met 40. Omwonenden zijn hier op 10 mei over geïnformeerd.

Regionaal loket voor vragen over opvang

Het regionaal loket is speciaal bedoeld voor vragen over de opvang. Via dit loket worden vluchtelingen die opvang zoeken genoteerd en doorverwezen naar locaties in de Veiligheidsregio Kennemerland waar zij worden opgevangen. Het loket is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via: