Gladheidsbestrijding

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding. Meerlanden voert de gladheidsbestrijding uit
  • van 1 november tot 1 april controleert de gemeente de wegen op gladheid
  • Er wordt zout gestrooid op hoofd,- en busroutes en doorgaande fietspaden en rondom scholen
  • Bij aanhoudende gladheid wordt de gladheid bestreden op overige wegen
  • De gemeente verstrekt gratis strooizout aan inwoners van 1 november tot 1 april op de milieustraten
  • Strooi-acties worden gemeld op Twitter: @bloemendaaltwit (pdf, 307 KB)
Strooiroutes Gladheidsbestrijdingsplan bekijken (pdf, 307 KB)