Laatste agenda Wmo-raad

Agenda 17 januari 2023

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Gesprek over mantelzorgondersteuning met medewerkers van Tandem.

3. Mededelingen vanuit de gemeente door medewerker gemeente:

  • Reactie op gevraagd advies Wmo-loketten

4. Vaststellen verslag van de vergadering van 6 december 2022 en nalopen actiepunten. 

5. Contacten met wethouder Attiya Gamri over:

  • verbreding van de Wmo-raad sociaal domein
  • lopende zaken (o.a. verzoek van de Ark d.d. 2 jan. om toegankelijkheid werkplaats te verbeteren)

6. Brief van Marlouk Alders d.d. 2 jan 2023.

  • Bespreken brief en bepalen eventuele vervolgstappen

7. Jaarrekening Wmo-raad Sociaal domein 2022 

8. Contacten met Cliëntenraad Heemstede/Bennebroek.

  • Esther en Margriet pakken dit onderdeel op; zij willen – alvorens het gesprek aan te gaan - graag scherp krijgen wat wij als Wmo-raad hiervan verwachten en wat wij kunnen bieden

9. Rondvraag en sluiting