Belangrijkste onderwerpen van de laatste vergadering Wmo-raad

April 2023

  • Gemeente moet primaat hebben, nemen en houden bij onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Wmo-raad dient structureel en tijdig van relevante achtergrondinfo te worden voorzien
  • Toewijzing woningen bij Oldenhove
  • Jaarverslag 2022 Wmo-raad sociaal domein Bloemendaal
  • Aankondiging actualiseren meerjarenbeleidsplan Sociaal domein Bloemendaal

Focusthema’s voor onze raad in 2023:

  • OCO en communicatie Jeugd 
  • Onderwerpen die zijn ondergebracht bij de IASZ 
  • Positieve gezondheid

Meer weten?

U kunt agenda's en verslagen van de vergaderingen opvragen via wmoraadbloemendaal@ziggo.nl