Huishoudelijke hulp

  • Als u door ziekte of beperking uw huishouden niet zelfstandig kunt regelen, komt u in aanmerking voor huishoudelijke hulp
  • Afhankelijk van uw inkomen, betaalt u een eigen bijdrage
  • Het Wmo-loket bepaalt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp 
Nu naar contactgegevens Wmo-loketten