Huishoudelijke hulp

  • Als u door ziekte of beperking uw huishouden niet zelfstandig kunt regelen, komt u in aanmerking voor huishoudelijke hulp
  • Iedereen die gebruikt maakt van huishoudelijk hulp betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken.
  • Het Wmo-loket bepaalt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp 
Nu naar contactgegevens Wmo-loketten