Huishoudelijke hulp

  • Als u door ziekte of beperking uw huishouden niet zelfstandig kunt regelen, komt u in aanmerking voor huishoudelijke hulp
  • Vanaf 1 januari 2020 betaalt iedereen die gebruikt maakt van huishoudelijk hulp een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Dit bedrag betaalt u aan het CAK.
  • Het Wmo-loket bepaalt of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp 
Nu naar contactgegevens Wmo-loketten