Aanpak overlast deelscooters

In 2020 is de gemeente Bloemendaal een proef gestart met het beperkt toelaten van elektrische deelscooters door één aanbieder. Deelscooters worden nu alleen aangeboden in de dorpen Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout.

Wat zijn deelscooters?

Deelscooters worden door middel van een gebruikers-app verhuurd door een particulier bedrijf. Dit gebeurt vanaf een vast aantal plekken op de openbare weg. Na het beëindigen van een rit moet een scooter ook weer worden teruggezet op één van die plekken. Elke plek is geografisch begrensd met een ‘virtueel hekwerk’ in de gebruikersapp. Buiten de ingestelde gebiedsgrens werkt de app niet en kan een rit niet worden gestart en afgesloten.

Parkeeroverlast

Tijdens de proefperiode is op enkele plekken parkeeroverlast ontstaan door te veel en/of foutgeparkeerde scooters. Die overlast is te voorkomen als deelscooters in bepaalde parkeervakken worden gezet.   

Locaties parkeervakken

In Bloemendaal en Overveen hebben wij, in overleg met de aanbieder van de deelscooters, een aantal plekken gekozen waar met parkeervakken kan worden gewerkt. In de meeste gevallen gaat het om 2 tot 4 vakken, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Op stoepen blijft een doorloopruimte van 1,20 meter gewaarborgd.

Bloemendaal

Overveen

Aerdenhout

Hier zijn geen vaste aanbiedplekken aangewezen.

Bennebroek en Vogelenzang

Hier worden deelscooters niet aangeboden.

Reageren?

Bent u inwoner, gebruiker van een deelscooter en wilt u een mening of suggestie geven over de beoogde plekken en het werken met parkeervakken?

Reageer op locaties deelscooters

Vervolg

De parkeervakken worden rond februari - maart 2023 aangebracht (hiervoor is een periode met droog weer nodig). Deze vakken zijn nog steeds onderdeel van de proef die in 2020 is gestart. Om te weten of de proef slaagt, monitoren we het gebruik ervan voor een periode van 2 tot 3 maanden. Na de evaluatie stopt de proef. Daarna besluiten wij of deelscooters blijvend (met een vergunning) in de gemeente Bloemendaal mogen worden aangeboden.