Aanvragen vergunning voor het aanbieden van elektrische snor- of bromfietsen (deelscooters)

Op 11 december 2023 start de procedure voor het aanvragen van een vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van elektrische snor- of bromfietsen in de gemeente Bloemendaal. Het gaat hier dus niet om verhuur van elektrische fietsen of fatbikes.
Dat deze vergunning beschikbaar is, hebben we op 10 november 2023 bekend gemaakt in het digitale gemeenteblad op overheid.nl
Als u interesse heeft in de vergunning, kunt u deze van 11 tot en met 18 december 2023 bij ons aanvragen. 

Voorwaarden

 • De gemeente verleent slechts aan één aanbieder vergunning voor het bedrijfsmatig verhuren van elektrische of snor- óf  bromfietsen.
 • De vergunning wordt verleend voor maximaal 40 voertuigen
 • De voertuigen mogen alleen op de volgende locaties staan:
  • NS-station Bloemendaal: maximaal 5 voertuigen
  • NS-station Overveen: maximaal 5 voertuigen
  • Aelbertsbergweg Bloemendaal: maximaal 10 voertuigen
  • Kop Zeeweg/Strand Bloemendaal
   • januari tot en met februari en november tot en met december: maximaal 10 voertuigen
   • maart tot en met oktober: maximaal 20 voertuigen
 • De vergunning geldt voor maximaal 5 jaar
 • De vergunning kan niet worden overgedragen

Procedure vergunning

 • Als binnen het aanvraagtijdvak maar 1 aanbieder een aanvraag doet, verlenen wij aan deze aanbieder de vergunning, tenzij niet is voldaan aan de indieningsvereisten of er sprake is van een weigeringsgrond.
 • Als binnen het aanvraagtijdvak door meerdere aanbieders een aanvraag is gedaan, dan vindt een vergelijkende toets plaats.
 • Meer informatie over de indieningsvereisten, weigeringsgronden en de vergelijkende toets vindt u terug in de Nadere regels deelvoertuigen en in artikel 1:8 en artikel 5:2, zesde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal(APV)

Vergunning aanvragen

Vanaf 11 tot en met 18 december kunt u de vergunning online aanvragen. In deze periode staat de knop naar het aanvraagformulier hieronder zichtbaar.

Let op: aanvragen die we vóór 11 december en na 18 december 2023 ontvangen, wijzen we af.

Meer weten?

Bel met team APV+ via 14 023 of vul ons contactformulier in.