Corona en ondernemers en zzp'ers

Gemeente Bloemendaal biedt, vanwege de coronacrisis, ondernemers en zelfstandigen die wonen in Bloemendaal hulp en ondersteuning. Zoals financiële hulp en uitstel van betaling aan de gemeente.

Bent u ondernemer en heeft u na 1 oktober 2021 financiële ondersteuning nodig. Vraag dan Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aan. Bbz vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Zie voor aanvragen Bijstand voor zelfstandigen: financiële corona-ondersteuning na Tozo (via Iasz.nl).

Een overzicht van de financiële regelingen die er zijn voor ondernemers en zzp'ers.

Gemeentelijke belastingen

Ondernemers en zzp’ers kunnen de gemeentebelastingen later betalen. U kunt uw belastingen:

 • in termijnen betalen
 • uitstel van betaling aanvragen

Neem contact op met GBKZ.

Hulp bij schulden of geldzorgen

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen of schulden hebt. Zie hulp bij schulden.

Faillissement voorkomen

Met de nieuwe wet WHOA kunt u zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Zo voorkomt u een faillissement. De WHOA is er voor:

 • Bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben
 • Bedrijven met onvoldoende overlevingskansen, die zonder faillissement willen stoppen
 • Ook geschikt voor MKB-bedrijven

Zie voor meer informatie en voorwaarden WHOA.

Heeft corona geleid tot het faillissement van uw onderneming, dan is het voor u een periode waarin u alle hulp kunt gebruiken. Bekijk de informatie over faillissement van de Kamer van Koophandel en lees wat u allemaal moet weten.

Hulp bij begeleiding naar nieuw werk

Passende begeleiding naar nieuw werk, voor zelfstandig ondernemers die in hun werk of inkomen geraakt zijn door de coronacrisis. ZKIJ Werkt Door ondersteunt zelfstandige ondernemers bij het vinden of behouden van werk en inkomen. Zie ZKIJ Werkt Door.

Overzicht financiële regelingen rijksoverheid

Zie Coronavirus: financiële regelingen.

Zie voor actuele informatie over coronavirus en horeca en evenementen.

Winkeliers

 • Als winkelier bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen in de winkels
 • Als winkeliers problemen voorzien met drukte rondom de winkels dan kunnen ze dat bij de gemeente aangeven en kunnen wij beoordelen hoe wij als gemeente daaraan kunnen bijdragen
 • Beperking van uitstalling tot 1 m vanaf de winkelpui en geen (promotionele) middelen in de openbare ruimte
 • Actief deurbeleid en mensen actief aanspreken op gedrag en maatregelen is primair de taak van winkeliers
 • (Tijdelijke) overkappingen voor winkelpanden zijn niet toegestaan

Terrassen

 • Terrassen voldoen aan de daaraan gestelde eisen op grond van de coronaregelgeving;1,5 meter extra vrije doorloop nodig 
 • Terrasuitbreiding voor de gevel van de naastgelegen panden mag, tenzij de betrokken eigenaren hier schriftelijk toestemming voor verlenen aan de ondernemer; - voldoende ruimte aanwezig blijft voor deze ondernemers om eventueel noodzakelijke coronamaatregelen voor hun pand (bijv. een opstelmogelijkheid voor de winkel) te kunnen organiseren; - voldoende ruimte aanwezig blijft voor omwonenden om hun pand te kunnen betreden en verlaten;
 • Winterterras aanvragen met een tijdelijke omgevingsvergunning:
  • vergunning geldt tot 1 juli 2021. Verlenging is niet mogelijk, na 1 juli moet weer worden voldaan aan de algemene terrasregels
  • vergunning is geldig voor het reguliere terras, niet voor de uitbreiding van het terras

Met uw vragen of zorgen kunt u natuurlijk bij de gemeente terecht via 14 023.

Maar er zijn nog meer organisaties die u kunnen helpen:

Hulplijn voor ondernemers uit midden- en kleinbedrijf

Ondernemers die kampen met fysieke en mentale klachten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun hart luchten bij de telefonische hulplijn via 088 999 00 00. De hulplijn is niet bedoeld voor juridische of praktische ondersteuning..

Coronaloket Kamer van Koophandel

1 loket met regelingencheck, veelgestelde vragen en ondernemersinitiatieven. Zie Coronaloket Kamer van Koophandel

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Doet uw onderneming internationaal zaken, zie de RVO voor de belangrijkste ontwikkelingen. 

Inretail

Bent u ondernemer in retail non-food? En wilt u weten wat corona betekent voor uw winkel en personeel, zie Inretail.

Koninklijke Horeca Nederland

Heeft u een horecaonderneming, dan kan Koninklijke Horeca Nederland u verder helpen. 

UWV

Voor relevante informatie zoals veelgestelde vragen van werkgevers en zzp’ers.