Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Heeft u een melding of klacht, iets verloren of gevonden?

Meldingen Openbare Ruimte en Leefomgeving

Wilt u iets melden over uw woon- of leefomgeving (bijv. loszittende stoeptegel, defecte lantaarnpaal, zwerfafval)?

Milieuklachten mbt bedrijven

bijv. geluidsoverlast, stankoverlast, bodemverontreiniging

Klacht of melding over afval (-inzameling)

Klacht of melding over afval of inzameling huishoudelijk afval (de afvaltelefoon).

Verloren of gevonden

U bent iets verloren of heeft iets gevonden?

Bezwaar

Bezwaarschrift indienen

Klachten procedure

Klacht over handelen door ambtenaar of organisatie

Klacht bezorging Weekblad Kennemerland Zuid

Link naar de website van Buijze pers