Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie)

MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit (Welstandscommissie)

  • De gemeente legt uw (ver)bouwplannen voor aan de welstandscommissie (MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit)
  • De welstandscommissie beslist of uw bouwplan voldoet aan welstandseisen
  • de welstandsnota van Bloemendaal staat op overheid.nl