Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Bestuur en politiek

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente (algemeen bestuur). Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. Deze moet ervoor zorgen dat de ambities van het bestuur worden vertaald in gemeentelijk beleid en concrete plannen om dit beleid te realiseren.

Website Gemeenteraad van Bloemendaal

Gemeenteraad

Website Gemeenteraad van Bloemendaal
College van Burgemeester en Wethouders

College van BenW

College van Burgemeester en Wethouders
De gemeentelijke organisatie

Organisatie

De gemeentelijke organisatie
Begrotingen en jaarverslagen

Begrotingen en Jaarverslagen

Begrotingen en jaarverslagen
Inspraak en participatie

Het huis van Bloemendaal

De gemeente gaat samen met inwoners, raadsleden, college en ambtenaren bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal.
Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur
Vergaderschema advies commissies

Adviescommissies

Vergaderschema en verslagen van de Commissie Bezwaarschriften en de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Adviesorganen

Het college wordt bijgestaan door adviesorganen. Voor cultuur is dat Adviesraad Kunst Bloemendaal. Voor het WMO is dat de WMO Raad.