Vogelenzang 1e herziening

Vastgesteld

Dit bestemmingsplan is opgesteld om medewerking te verlenen aan de bouw van drie woningen op het adres Vogelenzangseweg 81 te Vogelenzang.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl

Naar het overzicht