Landelijk gebied wijzigingsplan Elswoutshoek

Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan en besluit hogere grenswaarde (geluid) Elswoutshoek te Overveen

Op 14 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal (hierna: het college) het wijzigingsplan ‘Elswoutshoek Overveen’ vastgesteld voor het realiseren van 2 woningen in het bestaande hoofdgebouw. Het college heeft tevens een besluit hogere grenswaarde voor wegverkeersgeluid vastgesteld.

    Naar het overzicht