Landelijk gebied wijzigingsplan Elswoutshoek

In procedure

Terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan en besluit hogere grenswaarde (geluid) Elswoutshoek te Overveen

Op 14 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal (hierna: het college) het wijzigingsplan ‘Elswoutshoek Overveen’ vastgesteld voor het realiseren van 2 woningen in het bestaande hoofdgebouw. Het college heeft tevens een besluit hogere grenswaarde voor wegverkeersgeluid vastgesteld.

Naar het overzicht