Ontwerp-bestemmings- plan Donkerelaan 285

In procedure

De gemeenteraad heeft op 1 februari 2018 het ontwerpbestemmingsplan Donkerelaan 285 (Wildhoef) vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan gaat alleen over het perceel van zorgcomplex Wildhoef en maakt de sloop en nieuwbouw van dit complex mogelijk.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl

Naar het overzicht