Dr. Dirk Dirk Bakkerlaan 14-18

Vastgesteld
  • Dit op 1 februari 2018 vastgestelde bestemmingsplan maakt 6 grondgebonden woningen mogelijk op de locatie van de voormalige Martin Schilder Garage in Bloemendaal.
  • De bedrijfsmatige activiteiten op dit adres (voorheen de Martin Schildergarage) komen te vervallen.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl

 

Meer informatie via contactformulier
Naar het overzicht