3e reparatie bestemmings- plan Bloemendaal 2012

In procedure

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het 3e reparatie bestemmingsplan ‘Bloemendaal 2012’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om aan de opdracht van de Raad van State te voldoen (zie ECLI:NL:RVS:2019:547, tevens bijlage bij het raadsbesluit). In dit 3e reparatie bestemmingsplan is de bouwregel om lichtmasten te mogen plaatsen ten noorden en oosten van veld 4 geschrapt. Ook heeft een deel van de gronden rondom de velden 3 en 4 de bestemming Natuur gekregen.

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie via contactformulier
Naar het overzicht