2e reparatie bestemmings- plan Bloemendaal 2012

In procedure

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het 2e reparatieplan Bloemendaal 2012 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om aan de opdracht van de Raad van State te voldoen (zie ECLI:NL:RVS:2015:1722, tevens bijlage bij het besluit). De Raad van State heeft geoordeeld dat het rapport dat ten grondslag lag aan het reparatiebestemmingsplan Bloemendaal 2012 m.b.t. de lichtmasten bij velden 3 en 4 van Hockeyclub Bloemendaal niet afdoende was. Het 2e reparatiebestemmingsplan repareert dit onderdeel. 

Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie via contactformulier
Naar het overzicht