Bennebroek: Reparatie bestemmings- plan Bennebroek 2016

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 5 juli 2017 het reparatiebestemmingsplan Bennebroek 2016 vastgesteld. Het reparatieplan is opgesteld om een aantal omissies uit het bestemmingsplan Bennebroek 2016 te herstellen.

De onderstaande correcties zijn doorgevoerd:

  • Verbeelding, Schoollaan 70: ter plaatse van de tuinen bij de oostvleugel van het Sint Luciaklooster is de bestemming "Tuin" vervangen door de bestemming "Wonen buiten bouwvlak"
  • Verbeelding, Linnaeushof: ter plaatse van de attractie de wortelberg en de daarop geplaatste wortel is een bouwhoogte van 7 respectievelijk 11 meter opgenomen
  • Regels, artikel 16.2.2 sub l: in dit artikel is de tekst "per woonwagen" toegevoegd

 

Bestemmingsplan inzien Informatie via contactformulier
Naar het overzicht