Erfafscheidingen

Niet-natuurlijke erfafscheidingen zoals schuttingen en hekken zijn gebonden aan regels m.b.t. maximale hoogte. Deze is afhankelijk van de plaats van de erfafscheiding op het erf. Langs openbaar gebied is dit in principe één meter voor hekken, muren, schuttingen en andere bouwwerken. Begroeide gaashekken mogen hier maximaal 1,80 meter hoog zijn. Hiervoor is wel een vergunning nodig. Erfafscheidingen die niet langs openbaar gebied worden geplaatst, mogen doorgaans tot maximaal 2 meter hoog zijn. Natuurlijke hagen zonder dragende constructie zijn niet aan regels m.b.t. maximale hoogte verbonden.

Het beleid ten aanzien van erfafscheidingen gaat uit van standaardsituaties. Omdat de variatie in Bloemendaal groot is, heeft de gemeente een aanvulling gemaakt op het beleid. Hierin staan situaties beschreven die niet binnen de standaard-beleidsregels vallen. De aanvulling omschrijft hoe het op basis van bestemmingsplan en vergunningvrij bouwen ook hier goed mogelijk is om voldoende privacy te creëren. U kunt de aanvulling op het beleid hier (pdf, 5 MB) bekijken.

Met onze stroomschema’s voor erfafscheidingen in standaard situaties kunt u zien of u een vergunning verplicht is voor uw bestaande erfafscheiding (pdf, 174 KB) of nog te realiseren erfafscheiding (pdf, 179 KB).