Werkzaamheden op Blekersveld kunnen van start

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft 7 januari uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen tegen de bomenkap op Blekersveld. De voorzieningenrechter verklaart het beroep ongegrond. Door deze uitspraak kan tot actie worden overgegaan.

Het college heeft op 11 januari kennis genomen van de uitspraak. Hiermee heeft de gemeente groen licht gekregen voor de bomenkap. De bomen worden in de loop van januari gekapt om sanering van het terrein mogelijk te maken en te kunnen gaan bouwen. De geplande woningbouw op Blekersveld levert een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de grote woningnood in de gemeente. De werkzaamheden starten zo snel mogelijk, zodat de bomenkap ruim voor het broedseizoen is afgerond.