Wateroverlast door aanhoudende neerslag najaar 2023 - winter 2024

In de gemeente Bloemendaal staat het grondwater momenteel erg hoog. Dit wordt veroorzaakt door de ongekende hoeveelheid neerslag van de afgelopen maanden. Het is een unieke situatie. Het gaat dan ook nog enige tijd duren voordat het grondwater weer naar een lager peil is gezakt. De aanhoudende regenval zorgt ervoor dat het grondwater ook nog verder zou kunnen stijgen. Uiteraard is het vervelend dat sommige woningeigenaren te maken hebben met wateroverlast.

Ga naar ons waterloket voor meer informatie over het hoge grondwaterpeil en wat u en wat de gemeente hiertegen kunnen doen.