Mogelijke aanpassing geluidsnorm Caprera

Wat is uw mening over aanpassing geluidsnorm Caprera?

Voor alle ondernemingen in Nederland die geluid maken gelden geluidsnormen. Deze gelden ook voor het openluchttheater Caprera. Het theater organiseert ongeveer 60 voorstellingen per jaar. Jaarlijks mogen 5 voorstellingen daarvan de geluidsnormen overschrijden.

Verhogen aantal voorstellingen

Het theater wil graag het aantal voorstellingen waarbij ze de geluidsnorm mogen overschrijden verhogen van 5 naar 12 per jaar. De reden daarvoor is dat het theater popvoorstellingen nodig heeft om rendabel te zijn. Bij het handhaven van maar 5 popvoorstellingen komt de exploitatie van het theater en het voortbestaan van Caprera in gevaar.

Wat betekent dat voor de omgeving?

In de afgelopen seizoenen heeft het theater jaarlijks al meer popvoorstellingen georganiseerd dan de geluidsnorm eigenlijk toeliet. Omwonenden zullen daarom niet méér geluidsoverlast ervaren bij 12 popvoorstellingen per jaar.

Standpunt gemeente

De gemeente wil de regelgeving formeel vastleggen in plaats van overschrijding oogluikend toe te staan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente is bereid het openluchttheater te helpen. Ze wil een voorstel doen aan de gemeenteraad om de regelgeving aan te passen.

Zienswijze

Het college wil graag uw mening weten. Alle inwoners van Bloemendaal mogen tot 8 juli 2020 hun zienswijze geven op het voorstel.

Zienswijze indienen
Naar overzicht