Voortgang Vitaal Vogelenzang

Begin dit jaar werd een belangrijke stap gezet in het project ‘Vitaal Vogelenzang’. Door het kiezen van een ontwikkelaar liggen realisatie van 72 nieuwe woningen, het verplaatsen van de sportvelden en een nieuwe gecombineerde sportkantine binnen handbereik. In overleg met belanghebbenden werkt de ontwikkelaar samen met de gemeente aan de verdere uitwerking van het ontwerp van Vitaal Vogelenzang. Hiervoor zijn verschillende werkgroepen gestart. De eerste reacties op de plannen zijn positief.

Sport en Dorpshuis

Op 3 mei vond de eerste participatieavond plaats met deelnemers van de werkgroep Sport en vertegenwoordigers van het Dorpshuis. De plannen voor de indeling van de sportvelden, het sportcomplex en de samenvoeging met het Dorpshuis zijn gepresenteerd. Ook zijn (aanvullende) wensen en aandachtspunten met het projectteam gedeeld. Deze input is gebruikt voor concrete uitwerking van plannen voor sport en het dorpshuis. Een van de wensen was het aanleggen van kunstgras sportvelden in plaats van natuurgras. De gemeenteraad is akkoord met het aanleggen van 1,5 veld kunstgras. Daarnaast is besloten om aanpassingen aan het Dorpshuis met het bestuur verder te verkennen.

Thema Wonen

Na de zomervakantie volgt een update over de thema’s ‘Wonen en Dorpspark/Schoolpark’. Direct omwonenden van de locatie zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Bestemmingsplan voor de woningen

De sportvelden en het sportcomplex passen in het huidige bestemmingsplan. Daarom staat dit vooraan in de planning. Voor de woningbouw in het noorden van het plangebied moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dit doen we samen met een gespecialiseerd bureau en loopt tegelijkertijd met de uitvoering van het sportgedeelte van het plan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op woneninvitaalvogelenzang.nl. Hier kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief over Vitaal Vogelenzang.