Voortgang project Vitaal Vogelenzang

Er zijn nieuwe stappen gezet voor de nieuwbouw van Vitaal Vogelenzang. Vanwege stikstofmetingen lagen de plannen voor de 72 woningen, sportvoorzieningen (waaronder tennisbanen en voetbalvelden) en een dorpspark in Vogelenzang tijdelijk stil. Inmiddels lijkt er voldoende stikstofruimte om te kunnen bouwen. In november starten de werkzaamheden voor het sportcomplex. De voorbereidingen daarvoor zijn vorige week begonnen.

Wethouder Attiya Gamri is blij dat er weer beweging is. ‘Als dorpskernwethouder van Vogelenzang spreek ik veel inwoners die al zo lang wachten op een woning. Fijn dat we door kunnen!’
Het project is opgedeeld in fases. Eerst is de bouw van het sportcomplex aan de beurt. Het jeugdhonk in Vogelenzang is verplaatst zodat er plek is voor bouwcontainers. ‘We proberen zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van iedereen. Al kun je natuurlijk niet voorkomen dat bewoners tijdelijk overlast ervaren, bijvoorbeeld door bouwverkeer,’ zegt Gamri. ‘We luisteren daarom goed naar onze inwoners en passen waar nodig dingen in onze plannen aan.’ Als voorbeeld noemt ze de zorg over bestaande parkeerplaatsen in de buurt. ‘Naar aanleiding van opmerkingen op een vorige informatieavond zijn nu in totaal 29 parkeerplaatsen toegevoegd, waarvan 5 extra parkeerplaatsen aan de Deken Zondaglaan.’

Voorlopige planning 

De bouw van de sportcomplex en het verplaatsen van de sportvelden start vanaf de week van 1 november 2023. Naar verwachting is het in het derde kwartaal van 2024 klaar. Eind 2024 kunnen we dan starten met de woningbouw. Tot slot staat de aanleg van een dorpspark op de agenda. Verschillende deelnemers op de laatste participatiebijeenkomst in september hebben hiervoor al hun eerste ideeën en aandachtspunten meegegeven. Zo werden onder andere genoemd: veel groen, toezicht, wandelpaden en verschillende speeltuinen. Op een later moment worden omwonenden uitgenodigd om verder mee te denken over het dorpspark. Kijk voor meer informatie op woneninvitaalvogelenzang.nl

Stikstof

Het laatste stikstofdepositie-onderzoek toont aan dat Vitaal Vogelenzang nu met alle planonderdelen onder de norm uitkomt. Op 5 oktober 2023 is door het Rijk een nieuwe rekenmethode aangedragen waar ook Vitaal Vogelenzang aan getoetst moest worden. Extern salderen, waarbij we één op één stikstofruimte overnemen van andere bronnen uit de omgeving, is niet nodig. Het wachten is nu op definitieve goedkeuring van het bevoegd gezag.