Voorbereiding tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen park Vogelenzang

De gemeente heeft onderzocht op welke locaties we snel opvang kunnen bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Op Landgoed Dennenheuvel zijn inmiddels de eerste vluchtelingen opgevangen. Ook Park Vogelenzang wordt voorbereid op de komst van vluchtelingen. Omwonenden zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 mei in Dorpshuis Vogelenzang. 

Achtergrond

Gemeenten is gevraagd om in korte tijd in totaal 50.000 opvangplekken beschikbaar te hebben voor vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben als regio Kennemerland de opdracht gekregen met grote spoed 3000 opvangplekken te realiseren. Voor Bloemendaal betekent dit opvang voor 129 mensen. Waarschijnlijk zijn later nog meer plekken nodig. 

Aantallen

Op Landgoed Dennenheuvel is plaats voor 56 Oekraïense vluchtelingen. Op Park Vogelenzang worden de komende tijd gefaseerd Oekraïners gehuisvest. Er is plaats voor ongeveer 100 vluchtelingen. 

Bijeenkomst

Op 10 mei organiseren we van 19:30 tot 21:00 uur in Dorpshuis Vogelenzang een bijeenkomst voor omwonenden van Park Vogelenzang. Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen omwonenden en andere geïnteresseerde bewoners van de gemeente Bloemendaal hun vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Park Vogelenzang kwijt.

Meer weten over opvanglocaties, registreren of wilt u zelf hulp bieden? Kijk op bloemendaal.nl/oekraine