Verzet in Bloemendaal draagt bij aan kennisoverdracht over WOII

De gemeente heeft al haar inwoners opgeroepen initiatieven aan te dragen die ‘75 jaar vrijheid’ illustreren. Eén van deze initiatieven is de publicatie van Verzet in Bloemendaal. In de afgelopen week heeft iedere inwoner van de gemeente Bloemendaal dit waardevolle boek op de deurmat ontvangen. In Verzet in Bloemendaal staat 75 jaar na de bevrijding opgetekend hoe Nederland in de laatste dagen van de oorlog door het oog van de naald kroop.

Auteurs van het boek zijn oud-journalisten Hans Hoffmann en de inmiddels overleden Charles Coster van Voorhout. Hun jarenlange studie steunt op gesprekken met direct betrokkenen en op niet eerder gepubliceerde documenten, grotendeels afkomstig uit het archief van Cees de Jong. De Jong was een jonge Bloemendaalse student die destijds de spil in het verzet vormde.

Kennisoverdracht

Door de coronacrisismaatregelen lopen veel zaken helaas anders dan gepland. Verzet in Bloemendaal is eerder verspreid dan aanvankelijk de bedoeling was, omdat de boekpresentatie op 19 april niet door kan gaan. 

Wat uiteraard overeind blijft, is dat de publicatie in belangrijke mate bijdraagt aan kennisoverdracht over de oorlog en het verzet aan volgende generaties. Burgemeester Roest zal, vanwege de coronacrisis op een uitgesteld moment, gastlessen over het verzet op middelbare scholen in Bloemendaal verzorgen. Alle leerlingen krijgen een exemplaar van het boek en via de lessen op afstand nu een e-book.

75 jaar na de oorlog

Verzetsman Cees de Jong heeft in 1997 deze twee journalisten gevraagd de verhalen over het verzet op te schrijven. Ook zijn er nog 80 ooggetuigen geïnterviewd en heeft het omvangrijke archief van Cees de Jong als belangrijke bron gediend. Op verzoek van de in 2003 overleden verzetsman Cees de Jong en zijn in 2010 overleden echtgenote, is gewacht met publicatie tot 75 jaar na de oorlog, tot de mensen die soms buiten hun schuld aan de verkeerde kant hebben gestaan waren overleden. Het boek is immers niet bedoeld om deze groep NSB’ers te kwetsen, maar om het verhaal van het verzet door te vertellen.

Verhaal doorvertellen

Jan de Jong, zoon van verzetsman Cees de Jong: “Met Verzet in Bloemendaal kan het verhaal worden doorverteld van vrijheid en de kwetsbaarheid van die vrijheid. En hoe belangrijk het is dat iedereen zich blijft inzetten om die kostbare vrijheid te behouden. Het is uniek dat er destijds een groep mensen is opgestaan die zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en als verzet een ondergrondse schaduwoverheid heeft gevormd. De nazi’s hebben met man en macht met hun rücksichtsloze Sicherheitsdienst het verzet proberen uit te roeien. Desondanks bleef deze groep jonge mannen en vrouwen iedere dag meerdere acties ondernemen waarop de doodstraf stond. Allemaal om de vrijheid in Nederland te herwinnen. Plannen mislukten, vrienden werden gefusilleerd, maar ze gingen de volgende dag gewoon weer door. Jarenlang. Dát verhaal moet worden verteld.”

Tegen kostprijs

Het boek heeft geen winstoogmerk en wordt tegen kostprijs van het drukken beschikbaar gesteld via de boekhandels (ISBN/EAN: 9789090328300). Het e-book (ISBN/EAN: 9789090329567) kost tien eurocent en er is een Engelse vertaling in de maak. Inwoners die het boek hebben gelezen, kunnen het desgewenst weer inleveren bij het gemeentehuis of het dorpshuis in Vogelenzang om papierverspilling te voorkomen. De gemeente zorgt dat het terecht komt bij de Bloemendaalse middelbare scholen.

Naar overzicht