Vervolg permanente woningen voor statushouders in Bloemendaal

Op 29 april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat woonruimte voor statushouders mogelijk en wenselijk is op Westelijke Randweg 1.  Met dit voorstel komen er geen flexwoningen. De besluitvorming over de vestiging van 1828 en de tijdelijke huisvesting van statushouders is op 13 mei in de commissie Samenleving besproken en kreeg 19 mei een vervolg. Tijdens deze vergadering gaf de raad aan het voorstel niet rijp te vinden voor besluitvorming. Het is daarom niet besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 mei. Een deel van de fractievoorzitters bespreekt het project op 10 juni 2020. De huisvesting van statushouders staat standaard op de agenda van de commissie Samenleving. De eerstvolgende vergadering is 17 juni. 

Meer informatie over het project Westelijke Randweg leest u op de website

Naar overzicht