Verschillende initiatieven voor glasvezelnet in Bloemendaal

Wij krijgen regelmatig vragen over de aanleg van glasvezel voor particulieren. De gemeente legt zelf geen glasvezelnet aan. Dat laten we over aan de vrije markt en de daarin gespecialiseerde aanbieders. Op dit moment zijn er verschillende initiatieven.

KPN en gemeente gaan samenwerken

KPN is van plan in Bloemendaal glasvezel naar alle woningen en bedrijven in bebouwd gebied aan te leggen. De gemeente en KPN gaan daarin samenwerken. Op dit moment wordt gewerkt aan de planning van de werkzaamheden voor de gemeente binnen de totale plannen voor de regio. Zodra hierover definitieve informatie beschikbaar is deelt KPN dit met inwoners.

Deltafiber

Deltafiber voert al enige tijd een campagne in Overveen en Bloemendaal om voldoende klanten te werven om tot aanleg te kunnen overgaan. Zij gaan uit van minimaal 30% van de adressen. Deltafiber heeft dat aantal nog niet en verlengt daarom de campagne tot eind november. Het bedrijf heeft de intentie om, als de aanleg in Bloemendaal en Overveen doorgaat, ook de rest van de gemeente aan te sluiten op hun netwerk. Deltafiber sluit alleen de woningen aan die een abonnement hebben afgesloten bij 1 van hun providers.

VodafoneZiggo

VodafoneZiggo heeft voor zover bij de gemeente bekend geen plannen om de bestaande coax-kabels naar de woningen te vervangen door glasvezel. De hoofdtracés van VodafoneZiggo zijn al glasvezel. De gemeente moet de aanleg van openbare telecommunicatienetwerken op grond van de Telecommunicatiewet gedogen. De gemeente kan dan ook geen aanbieders weren of aanbevelen. Evenmin kan de gemeente eisen stellen aan aanbieders over aan te sluiten woningen. Wij hebben geen voorkeur en we sluiten niet uit dat er meer dan één glasvezelnet wordt aangelegd.

Naar overzicht