Verkiezing gemeenteraad 2018

Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, op grond van artikel I 4 van de Kieswet bekend dat dit bureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16 uur ’s middags in het gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over

  • De geldigheid van de ingeleverde lijsten;
  • Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
  • De nummering van de geldig verklaarde lijsten

Overveen
5 februari 2018
De voorzitter van het centraal stembureau,

E.J. Roest

Naar overzicht