Vergoeding huisvesting basisschoolgebouwen Bloemendaal ontoereikend

Gemeente Bloemendaal vraagt het Ministerie van Onderwijs (OCW) om een aangepaste vergoeding voor de huisvesting van basisscholen in de gemeente. 

De huidige regeling voor huisvesting van scholen is een doorn in het oog van wethouder Henk Wijkhuisen: ‘Goed onderwijs en gezonde schoolgebouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het voortgezet onderwijs is de vergoeding gekoppeld aan het werkelijk aantal schoolgaande leerlingen. Voor het basisonderwijs bestaat de koppeling met het werkelijke aantal schoolgaande leerlingen echter niet. Omdat aangenomen wordt dat leerlingen in de basisschoolleeftijd naar scholen in de eigen gemeente gaan is de bekostiging grotendeels op basis van het aantal jongeren dat in de gemeente woont. Om maar wat cijfers te noemen: We hebben krap 24.000 inwoners. In onze 5 dorpskernen staan 16 basisscholen, dat is 50% meer dan gemiddeld voor een kleine gemeente. 1.231 van de 3.214 leerlingen (38%) op onze scholen zijn van buiten de gemeente. Ter vergelijking: Velsen heeft 380 buitenleerlingen op 70.000 inwoners.’

Erkennen regiofunctie

Gemeente Bloemendaal heeft de minister niet alleen gevraagd om te erkennen dat ook basisscholen een regiofunctie (kunnen) hebben. Ook vragen we om de bekostiging zo aan te passen dat gemeenten voor buitenleerlingen op basisscholen een aanvullende vergoeding krijgen. Als dat niet mogelijk is, wil de gemeente graag in overleg over aanvullende bekostiging voor Bloemendaal om de voor minimaal 40% niet-gedekte kosten van huisvesting van basisscholen te compenseren.