Vanaf 1 februari één centraal Wmo-loket in Bloemendaal

Vanaf 1 februari is in de gemeente Bloemendaal één centraal inloopspreekuur van het Wmo-loket. De inloopspreekuren van het Wmo-loket in Vogelenzang en in Bennebroek sluiten. Inwoners met een vraag over wonen, hulp, zorg en welzijn zijn op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur welkom op het inloopspreekuur in Bloemendaal. Een medewerker van het Wmo-loket kan ook altijd naar een inwoner toekomen voor een keukentafelgesprek.  Op de 2 locaties waar de inloopspreekuren stoppen, worden inwoners duidelijk geïnformeerd over hoe ze het Wmo-loket kunnen bereiken.

Inwoners optimaal helpen

Wethouder Attiya Gamri: ‘Tijdens de inloopspreekuren, met name in Vogelenzang en Bennebroek, kwamen weinig bezoekers naar het inloopspreekuur van het Wmo-loket. Ook kwamen inwoners met vragen over ondersteuning en advies die niet Wmo-gerelateerd waren. We hebben daarom, samen met de gemeenteraad en Welzijn Bloemendaal, gekeken hoe we het Wmo-loket beter kunnen inzetten en waar behoefte aan is zodat we inwoners optimaal kunnen helpen. Daarom wordt de rol van de dorpscoördinatoren van Vogelenzang en Bennebroek breder en meer op maat.’

Uitbreiding taken dorpscoördinatoren

Samen met Welzijn Bloemendaal wordt gewerkt aan uitbreiding van de taken en verantwoordelijkheden van dorpscoördinatoren voor Bennebroek en Vogelenzang. De eerste stappen hiervoor zijn gezet in januari 2024. In de komende periode ligt de nadruk op het trainen van de dorpscoördinatoren voor hun uitgebreidere takenpakket. Daarnaast werken we gezamenlijk aan het vergroten van hun bekendheid en vindbaarheid binnen de dorpskernen.

Contact met het Wmo-loket

Naast het fysieke inloopspreekuur op de Bloemendaalseweg 125 kunnen inwoners bellen en mailen met het Wmo-loket. Lees meer op bloemendaal.nl/wmoloket
Na een jaar evalueren we of het centrale Wmo-loket in Bloemendaal aan de verwachtingen voldoet.