Van 8 januari t/m 18 februari inspraak mogelijk over Duinpolderweg

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op de planstudie en het voorkeursalternatief. Tijdens de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit van Gedeputeerde Staten te downloaden vanaf

www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/Duinpolderweg/Inspraak

De stukken zijn ook in te zien bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren de provincies en hun partners een inloopbijeenkomst in congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout van 17.00 tot 21.00 uur. Belanghebbenden kunnen vragen stellen over de onderzoeken en het voorkeursalternatief en hun eventuele inspraakreactie delen.

Meer informatie over het project Duinpolderweg?

Meer informatie vindt u op:

Naar overzicht