Uitkomst COA over geschiktheid AZC-locaties gemeente Bloemendaal medio december verwacht

De zoektocht naar locaties voor asielzoekers heeft de volle aandacht van de gemeente. De gemeenteraad stemde voor de zomer in met een locatie op de Westelijke Randweg 1 in Overveen en locatie op de Sparrenlaan in Aerdenhout. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) doet onderzoek naar de geschiktheid van de locaties. Het COA geeft aan meer tijd nodig te hebben en verwacht medio december definitief bericht te kunnen geven.

Ronald Smallenburg, woordvoerder COA: ‘Wij waarderen de betrokkenheid van de gemeente en de inwoners in de zoektocht naar goede locaties enorm. Bij de keuze voor deze locaties is gekeken naar leefbaarheid en veiligheid, voor de toekomstige bewoners en de omgeving. Het COA kijkt ook naar de investering die de locaties vragen. Denk aan de kosten voor een verbouwing om een pand te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, de verhouding tussen deze investering en de waarde op lange termijn en de kosten voor beheer en begeleiding. We vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Voor de afronding van dit onderzoek hebben we nog een aantal weken nodig. We verwachten half december uitsluitsel te kunnen geven.’ Op www.coa.nl wordt het locatieonderzoek meer in detail toegelicht.

Wethouder Nico Heijink beaamt dat zorgvuldig onderzoek tijd kost. ‘Maar de gemeente ziet graag dat er duidelijkheid komt over de toekomstige locaties. Er is immers dringend plek nodig voor asielzoekers die wachten op opvang. Ook willen we omwonenden graag duidelijkheid kunnen geven over de voortgang. Daarom is het goed dat de resultaten van het onderzoek over enkele weken bekend zijn.’