Tijdelijke opvang statushouders Dennenheuvel loopt ten einde

Het driejarig project “tijdelijke huisvesting op landgoed Dennenheuvel” voor statushouders loopt volgens afspraak in april ten einde

Vanaf 1 april 2019 komen er geen nieuwe statushouders wonen op landgoed Dennenheuvel. Alle statushouders zijn verhuisd naar gemeenten in de regio en de laatste statushouders verhuizen in april/mei zodra hun huis in een andere gemeente is opgeleverd.

Naast de tijdelijke opvang van statushouders, hebben er sinds medio 2017 ook economisch daklozen- veelal moeders met kinderen-  een tijdelijke woonplek  gevonden op Dennenheuvel. Zowel de gemeente als de directeur van klooster Euphrasia vinden dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om deze kwetsbare groepen tijdelijk onderdak te bieden. Omdat het nog minstens een jaar duurt voordat de woningbouwontwikkeling op landgoed Dennenheuvel begint, wordt de tijdelijke opvang voor moeders met kinderen voortgezet tot 1 juli 2020. De omwonenden ontvangen hier een brief over.

De adviesgroep van het project ‘tijdelijke huisvesting Dennenheuvel, bestaande uit onder andere omwonenden, huismeesters, vrijwilligers, de buurtvereniging, ouders van de Theresiaschool en leegstandbeheerder Villex, hebben op 29 januari j.l. positief gereageerd op voortzetting van het project. Hierdoor kunnen de huidige moeders met kinderen tot hun blijdschap tijdelijk  blijven wonen op Dennenheuvel. Ook stemt de adviesgroep  in met bewoning door Villex-bewoners als de huidige strenge toelatingscriteria worden gehandhaafd. Dit wil zeggen: geen overlast voor de buurt, bewoners worden gehouden aan het naleven van de huisregels en alleen huisvesting bieden aan stabiele en zelfredzame (eenouder) gezinnen.

Op 24 maart bedankte de gemeente alle vrijwilligers en andere betrokkenen die ervoor hebben gezorgd dat de statushouders hun weg in de Bloemendaalse en Nederlandse samenleving konden vinden. “Zij hebben een ongelooflijk belangrijke en waardevolle bijdrage geleverd. Zonder hen was dit project nooit zo succesvol geweest”, aldus wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn.

Naar overzicht